Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Wymiana grzejników

Grzejniki w układzie centralnego ogrzewania przekazują do pomieszczenia ciepło wytworzone w kotle. Rodzaj grzejnika powinien być dobrany do rodzaju instalacji. W instalacji wykonanej z rur stalowych, pracującej w tak zwanym systemie cyrkulacji naturalnej (grawitacyjnym) bardzo dobrze jest zamontować grzejniki żeliwne członowe. Można również zastosować grzejniki członowe aluminiowe. Grzejniki konwektorowe zrobione są z bardzo gęsto ożebrowanych […]

Zacieki na suficie

Do odnawiania sufi tu należy przystąpić po całkowitym wyschnięciu zacieków. Widoczne plamy można pomalować farbą Nondrop 3 (17 zł/l), a następnie cały sufit pomalować farbą emulsyjną. Do odnawiania poplamionych sufitów oferowane są również zestawy składające się z podkładu i farby nawierzchniowej. Można na przykład cały sufit zagruntować preparatem Caparol-Filtergrunt (22,30 zł za opakowanie 12,5 1) […]

Klejenie styropianu na dachu

Ocieplając dach styropianem, należy użyć twardego styropianu, odpornego na wysoką temperaturę. Płyty przykleja się najczęściej lepikiem na gorąco. Lepik powinien być bardzo dobrze rozgrzany. Po powierzchni dachu należy rozprowadzać go szczotką tak, aby uzyskać cienką równomierną warstwę. Zbyt gruba warstwa gorącego lepiku może nadtopić styropian. Do klejenia styropianu nie wolno używać tradycyjnych lepików stosowanych na […]

Temperatura punktu rosy

Temperatura punktu rosy jest to temperatura wilgotnego powietrza, w której nasycenie powietrza parą wodną jest tak duże, że rozpoczyna się wykraplanie (kondensacja) pary wodnej. Jeśli taki stan będzie utrzymywał się przez dłuższy czas nastąpi zawilgocenie ściany, a następnie pojawi się pleśń. Szkodliwa kondensacja pary wodnej może również wystąpić wewnątrz ściany. Zależy to od rodzaju, grubości […]

Składowanie drewna na placu budowy

W drewnie przechowywanym w niedbały sposób (wystawionym na działanie deszczu i śniegu) mogą rozwinąć się biologiczne czynni ki niszczące (grzyby, a czasem owady), co w skrajnej sytuacji może prowadzić do uszkodzenia konstrukcji drewnianej. Składowane drewno powinno być zadaszone i ułożone na podkładkach zabezpieczających przed kontaktem z gruntem. Należy również umieścić przekładki między kolejnymi warstwami drewna, […]

Impregnacja wykonanej więźby dachowej

Dobór preparatów impregnujących więźbę dachową nie zależy od materiału, jakim będzie pokryty dach. Najlepiej jest impregnować drewno po przycięciu elementów, przed zrobieniem konstrukcji , metodą kąpieli lub metodą wgłębną ciśnieniową. Ponieważ konstrukcja dachu jest już zrobiona, drewno należy starannie spryskać odpowiednim preparatem lub nanieść preparat pędzlem. Natryskując, zużywa się więcej impregnatu, natomiast przy malowaniu pędzlem […]

Wykładziny dywanowe antystatyczne

W pomieszczeniach z komputerami lub innymi urządzeniami elektrycznymi podczas chodzenia po wykładzinie dywanowej (pocieranie butami) tworzą się ładunki elektrostatyczne. Wykładziny dywanowe o dobrej przewodności elektrycznej zawierają specjalne włókna, które odprowadzają ładunki do podłoża. W handlu takie wykładziny, popularnie zwane antystatycznymi, zwykle oznaczone są specjalnym znakiem (e>). Parametrem określającym przewodność jest antyelektrostatyczność. Jej wartość nie powinna […]

Klejenie nowych płytek ceramicznych na starych

Należy sprawdzić przez opukanie, czy stare płytki dobrze trzymają się podłoża. Jeśli nie odpadają i nie wydają głuchego odgłosu w czasie opukiwania ich (świadczyłoby to o utracie przyczepności), można je zostawić i przykleić na nich nowe. Przed układaniem nowych płytek należy odtłuścić powierzchnię i usunąć ewentualne pozostałości środków czyszczących, które mogłyby zmniejszyć przyczepność kleju. Proponujemy […]

Dotacja czy kredyt?

Warunek niezbywalności domu zawarty w decyzji przyznającej Panu dotację budżetową obejmuje również opisaną sytuację. Umowa darowizny jest umową zbycia prawa własności. W sprawie kwoty podlegającej zwrotowi uważam, że w tej konkretnej sytuacji do zwrotu dotacji budżetowej stosuje się postanowienia zawarte w decyzji. Wyraźnie w niej stwierdzono, że „Dotacja podlega spłacie jednorazowej wraz z 18% odsetkami […]

Obiekt tymczasowy bez pozwolenia

Prawa budowlanego stwierdzono, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, zlokalizowanych na terenie budowy. Jeżeli wybudowany przez Pana obiekt spełnia wymogi przedstawione w tym przepisie, wzniesienie go bez pozwolenia nie jest samowolą budowlaną. Jeśli więc otrzyma Pan decyzję nakazującą jego rozbiórkę, będzie trzeba skorzystać z […]