Co z już wykonującymi te zawody?

Według projektu ustawy rzeczoznawcy, którzy zdobyli uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości na podstawie ustawy z 17 maja 1989 r. będą mogli ubiegać się o zaliczenie dotychczasowego stażu pracy do praktyki zawodowej. Z wnioskiem o wymienione zwolnienia zainteresowane osoby będą mogły wystąpić w ciągu dwóch lat od wejścia w życie ustawy oznacza to jednocześnie, że jeszcze 2 lata będzie można wykonywać zawód pośrednika bez licencji. Po upływie tego czasu pośredniczenie bez licencji karane będzie grzywną w wysokości do 5000 zł. W chwili obecnej trudno stwierdzić, jaki kształt ostatecznie przyjmie projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami, a nawet czy Parlament obecnej kadencji zdąży zakończyć nad nią prace (chociaż Prezydium Sejmu uznało tę ustawę za priorytetową pod względem kolejności uchwalania). Niezależnie jednak od tego, co stanie się w trakcie prac ustawodawczych, postulat profesjonalnej obsługi w zakresie rynku nieruchomości powinien być zawsze brany pod uwagę.

Both comments and pings are currently closed.