Dotacja czy kredyt?

Warunek niezbywalności domu zawarty w decyzji przyznającej Panu dotację budżetową obejmuje również opisaną sytuację. Umowa darowizny jest umową zbycia prawa własności. W sprawie kwoty podlegającej zwrotowi uważam, że w tej konkretnej sytuacji do zwrotu dotacji budżetowej stosuje się postanowienia zawarte w decyzji. Wyraźnie w niej stwierdzono, że „Dotacja podlega spłacie jednorazowej wraz z 18% odsetkami w stosunku rocznym…”. Jeżeli w wydanej decyzji administracyjnej określono prawa i obowiązki strony, to nie można ich zmieniać lub nakładać innych bez zmiany samej decyzji . Omawiana decyzja o udzieleniu dotacji nie została zmieniona w jakimkolwiek zakresie, a więc wszystkie jej postanowienia są obowiązujące i zostały przez Pana spełnione w wyniku jednorazowej spłaty dotacji i odsetek.

Both comments and pings are currently closed.