Grupowo taniej

W sferze projektów lub postulatów na przyszłość znajduje się ubezpieczenie grupowe kredytobiorców, polegające na tym, że umowę ubezpieczenia z towarzystwem zawierałby bank jako ubezpieczający. Wówczas obowiązek opłacania składek ciążyłby na nim, a nie na kredytobiorcach. Zalety takiego rozwiązania dałoby się wskazać jednak dopiero przy jednoznacznej regulacji prawnej, dającej np. możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Z czasem na rynku kredytów hipotecznych powinna zacząć się walka konkurencyjna o klientów, a wtedy ubezpieczenie mogłoby być elementem strategii marketingowej banków. Na razie przeszkodą jest zbyt mała sprzedaż kredytów hipotecznych, co czyni takie ubezpieczenia mało opłacalnymi dla samych towarzystw. Na polskim rynku funkcjonuje już ubezpieczenie grupowe bezpośrednio powiązane z kredytem hipotecznym. Jest ono stosunkowo tanie, a dzięki współpracy banku z towarzystwem ubezpieczeniowym kredytobiorcy nie mają formalnych problemów z jego zawarciem. Istotą tego ubezpieczenia jest to, że zakład ubezpieczeń zobowiązuje się świadczyć tylko do wysokości niespłaconego jeszcze kredytu. Tak więc kwota ubezpieczenia maleje wraz ze zmniejszaniem się zadłużenia. Trzeba jednak zaznaczyć, iż składki nadal obciążają kredytobiorcę, a ubezpieczenie jest tak ściśle związane z kredytem, że często przestaje być przez to atrakcyjne dla osób traktujących polisy jako zabezpieczenie swojej przyszłości.

Both comments and pings are currently closed.