Nie spoczną na laurach

Zarówno rzeczoznawcy, jak i pośrednicy będą mieli obowiązek wykonywania swoich zadań z pełną sumiennością i rzetelnością. Będą musieli również stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Projekt ustawy przewiduje sankcje dyscyplinarne za niewłaściwe wypełnianie obowiązków zawodowych, z których najcięższa polega na pozbawieniu uprawnień lub odpowiednio licencji.

Both comments and pings are currently closed.