Nowe zawody na rynku nieruchomości

W samej Warszawie jest kilkaset agencji nieruchomości. Bardzo często słyszy się narzekania na zakres lub jakość świadczonych przez nie usług. Czy pomysł ustawowego unormowania praw i obowiązków pośrednika w handlu nieruchomościami i rzeczoznawcy majątkowego może poprawić tę sytuację? We wrześniu 1996 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami. Projektowana ustawa ma zastąpić obowiązującą dotychczas ustawę z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości i dostosować powszechnie obowiązujący stan prawny do warunków gospodarki rynkowej. W projekcie ustawy znajduje się również wiele przepisów zapełniających istniejące obecnie luki w prawie, jak również wprowadzających nie istniejące do tej pory instytucje. Do nowości powodujących niemałe kontrowersje w zainteresowanych środowiskach zaliczyć można przede wszystkim propozycję prawnego uregulowania funkcjonowania dwóch grup zawodowych rzeczoznawców majątkowych i pośredników w handlu nieruchomościami. Osoby, które wykonują obecnie wspomniane wyżej zawody, dzielą się na zwolenników i przeciwników rządowych propozycji. Jedni uważają, że w końcu uda się ukrócić nieuczciwą konkurencję, inni że wprowadzenie w życie podobnych propozycji niechybnie doprowadzi do ograniczenia wolnego rynku. Trudno dziwić się emocjom towarzyszącym pracom w Sejmie. Nie ulega jednak wątpliwości, że zarówno na rzeczoznawcy majątkowym, jak i pośredniku w obrocie nieruchomościami ciąży ogromna odpowiedzialność. Od ich działalności wielokrotnie zależy stan naszej kieszeni, gdyż chodzi tu zazwyczaj o sumy niebagatelnej wielkości. Dlatego właśnie intencją projektodawców jest zapewnienie profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości i ustalenie prawnych obwarowań wykonywania wspomnianych zawodów. Może dla autorów ogłoszeń prasowych treści „Kupię, sprzedam, zamienię” nie jest to wizja optymistyczna. Jednak dla osoby pragnącej zainwestować ciężko zaoszczędzone pieniądze kontakt z profesjonalistą będzie niewątpliwie bardziej bezpieczny.

Both comments and pings are currently closed.