Obiekt tymczasowy bez pozwolenia

Prawa budowlanego stwierdzono, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, zlokalizowanych na terenie budowy. Jeżeli wybudowany przez Pana obiekt spełnia wymogi przedstawione w tym przepisie, wzniesienie go bez pozwolenia nie jest samowolą budowlaną. Jeśli więc otrzyma Pan decyzję nakazującą jego rozbiórkę, będzie trzeba skorzystać z przewidzianych przez prawo środków odwoławczych. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu 14 dni od wydania decyzji przez organ pierwszej instancji może Pan za pośrednictwem tego organu wnieść odwołanie do wyższej instancji (w tym wypadku będzie to wojewoda). Organ odwoławczy wyda w Pańskiej sprawie decyzję ostateczną lub przekaże ją do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Po wyczerpani u w opisany wyżej sposób środków odwoławczych będzie Panu przysługiwała skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Należy ją wnieść bezpośrednio do sądu w ciągu 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, nie zapominając o uiszczeniu wpisu.

Both comments and pings are currently closed.