Polisy mają wartość gotówkową

Polisy, które po kilku latach opłacania składek uzyskały już tzw. wartość gotówkową, mogą być przedmiotem obrotu. Można zatem założyć, iż przy odpowiedniej jej wysokości banki mogą być zainteresowane przyjęciem polisy ubezpieczeniowej jako gwarancji spłaty kredytu. Warto również wspomnieć, że zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej same zakłady ubezpieczeń mają możliwość udzielania pożyczek pod zastaw polisy.

Both comments and pings are currently closed.