Rzeczoznawca majątkowy

Według projektu ustawy jest to osoba fizyczna, która ma prawo szacowania nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. Rzeczoznawcy powinni oprócz fachowego i bezstronnego szacowania nieruchomości zapewnić dochowanie poufności w wykorzystaniu wszelkich uzyskanych danych dotyczących nieruchomości i ich właścicieli. Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego musi spełnić następujące kryteria: posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, swoim dotychczasowym postępowaniem gwarantować prawidłowe wykonywanie zawodu, mieć wyższe wykształcenie, ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości (program takich studiów ma być uzgodniony z prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast), odbyć roczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości, przejść z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne i zdać egzamin na uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości. Obywatelstwo polskie nie jest tutaj warunkiem koniecznym, ale obcokrajowcy oprócz spełnienia wymienionych wyżej wymagań będą zobowiązani wykazać się biegłą znajomością języka polskiego. Postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone na koszt ubiegającego się przez specjalnie w tym celu powołaną komisję, a uprawnienia zawodowe będą nadawane przez prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Rzeczoznawca majątkowy uzyska prawo wykonywania zawodu w dniu wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.

Both comments and pings are currently closed.