Temperatura punktu rosy

Temperatura punktu rosy jest to temperatura wilgotnego powietrza, w której nasycenie powietrza parą wodną jest tak duże, że rozpoczyna się wykraplanie (kondensacja) pary wodnej. Jeśli taki stan będzie utrzymywał się przez dłuższy czas nastąpi zawilgocenie ściany, a następnie pojawi się pleśń. Szkodliwa kondensacja pary wodnej może również wystąpić wewnątrz ściany. Zależy to od rodzaju, grubości i kolejności ułożenia materiałów w ścianie. To, czy para wodna wy kropi i si ę na powierzchni lub wewnątrz ściany można sprawdzić, wykonując dość skomplikowane obliczenia. Jeśli ściana jest niewłaściwie zaizolowana, zimą temperatura na wewnętrznej powierzchni może być niższa od temperatury punktu rosy i ściana przemarznie. Zwykłe docieplenie materiałem termoizolacyjnym w zewnętrznych warstwach ściany jest najkorzystniejsze, likwiduje wszelkie mostki termiczne, przemarzanie i zmniejsza straty ciepła. Aby uniknąć zawilgocenia ścian należy również pamiętać o wentylacji pomieszczeń. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian w Pana domu wynosi /ro=0,40 W/(m2-K), a więc spełnione są wymagania obowiązującej normy cieplnej (k0 około 0,45 W/(m2-K) i nie jest konieczne docieplanie. Przypominamy, że na energooszczędność domu wpływa również dobre ocieplenie dachu, szczelność okien i właściwie dobrane ogrzewanie. Po dodatkowym ociepleniu styropianem, na przykład 4 cm, uzyska Pan wartość k0 około 0,30 W/(m2-K). W tak docieplonej ścianie nie wystąpi strefa kondensacji pary wodnej.

Both comments and pings are currently closed.