Wymiana grzejników

Grzejniki w układzie centralnego ogrzewania przekazują do pomieszczenia ciepło wytworzone w kotle. Rodzaj grzejnika powinien być dobrany do rodzaju instalacji. W instalacji wykonanej z rur stalowych, pracującej w tak zwanym systemie cyrkulacji naturalnej (grawitacyjnym) bardzo dobrze jest zamontować grzejniki żeliwne członowe. Można również zastosować grzejniki członowe aluminiowe. Grzejniki konwektorowe zrobione są z bardzo gęsto ożebrowanych rur umieszczonych w obudowie umożliwiającej łatwy przepływ powietrza. Charakteryzują się bardzo małą pojemnością wodną i są bardzo lekkie. Cechy te mają duże znaczenie w nowoczesnych układach ogrzewań pompowych typu zamkniętego, wyposażonych w automatykę. W układach tradycyjnych grzejniki konwektorowe również będą funkcjonowały, ale nie zostaną w pełni wykorzystane wszystkie ich zalety. W opisanej sytuacji, wymiana grzejników może zwiększyć efektywność układu grzejnego tylko wtedy, jeśli dotychczasowe grzejni ki są już bardzo stare, zniszczone i od wewnątrz pokryte grubą warstwą kamienia kotłowego. Warstwa taka działa jak izolator cieplny i nie pozwala na efektywne przekazywanie do pomieszczenia ciepła dostarczonego do grzejników.

Both comments and pings are currently closed.